Bestuur

Het collectief bestuur van de vereniging telt acht leden.

Zes leden zijn toezichthouder, twee leden vormen het dagelijks bestuur.

De toezichthouders zijn: Ir. R. Barth, Ir. E.Th. Benjert, J.C. Drooger, J. de Graaf, A.P. Kleiberg, C.D. Timmerman.

 

De dagelijkse bestuurders zijn: J.A. Nobel RA, Y. Paans.

597